Sektor telekomunikacyjny apeluje o dialog z regulatorami na rzecz likwidacji barier inwestycyjnych w środowisku wysokiej inflacji

Na zakończonej w Sopocie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele branży telekomunikacyjnej dyskutowali o wpływie aktualnego otoczenia makroekonomicznego, w szczególności wysokiej inflacji, na polskich przedsiębiorców oraz o inwestycjach w rozwój zaawansowanych usług cyfrowych i infrastruktury szerokopasmowej. Zaapelowali o transparentne wytyczne i wypracowanie zrównoważonych rozwiązań regulacyjnych, które pozwolą minimalizować negatywne skutki wysokiej inflacji i zapewnią dalszy rozwój jednego z najbardziej konkurencyjnych rynków telekomunikacyjnych w Europie. Organizatorami konferencji były Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL.

Operatorzy odnotowują w ostatnich latach znaczne wzrosty kosztów w kluczowych obszarach takich jak ceny energii, koszty pracy, koszty finansowania oraz obsługa wolumenu danych. Najwyższa od trzech dekad inflacja przyczynia się do istotnego ograniczenia możliwości inwestycyjnych operatorów – to główne wnioski z raportu „Wpływ sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce”, opracowanego przez firmę doradczą Arthur D. Little dla PIKE. Aż 98% polskich operatorów odnotowało wzrost kosztów na skutek wzrostu cen energii o ok. 160% w okresie 2018-2022r., a 95% wzrost kosztów wynagrodzeń, spowodowany średniorocznym wzrostem płacy minimalnej i średniego wynagrodzenia.

„Cała branża telekomunikacyjna w Polsce odczuwa znaczne pogorszenie sytuacji finansowej, a przyszłość może być jeszcze trudniejsza. To może przełożyć się na ograniczenie inwestycji. Dlatego dziś firmy, które często zaciekle konkurują i mają odmienne opinie, w tej kwestii są jednomyślne i mówią jednym głosem o konieczności likwidowania barier inwestycyjnych. Jesteśmy otwarci na rozmowy z regulatorami w celu wypracowania rozwiązań pozwalających chronić inwestycje i naszych klientów przed bezprecedensową w ostatnich dekadach sytuacją makroekonomiczną.”
– mówi Jerzy Straszewski, Prezes PIKE.

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych w trakcie konferencji PIKE wszyscy przedstawiciele operatorów zwracali uwagę na rosnące koszty energii, pracy i wzrost stóp procentowych, wpływających m.in. na dostępność i koszt kredytów. Mają one znaczenie dla funkcjonowania i przewidywalności biznesu, co jest szczególnie krytyczne w tak kapitałochłonnej branży jak telekomunikacyjna.

Istotne pogorszenie się otoczenia makroekonomicznego operatorów jest szczególnie dotkliwe w związku z prowadzonymi wielomilionowymi nakładami na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej. Inwestycje są konieczne do utrzymania wysokiej przepływności sieci i nieustannego zwiększania jej pojemności do rosnącego zapotrzebowania na pasmo. Zdaniem operatorów trendy są niepokojące, a sytuacja dojrzała do pilnego wypracowania rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć wysoki poziom inwestycji, gwarantujący stosunek jakości do ceny, do którego przyzwyczajeni są polscy konsumenci.

Jednym z rozwiązań umożliwiających zmniejszenie presji inflacyjnej ma być dążenie do zwiększenia elastyczności kontraktów, by uniknąć skokowych zmian dla konsumentów.