Komunikaty prasowe

Koszty operatorów rosną szybciej niż przychody, a wysoka inflacja zagraża inwestycjom w usługi i infrastrukturę

Skokowy wzrost inflacji dotknął cały sektor telekomunikacyjny i spowodował bezprecedensowy w ostatnich dwóch dekadach wzrost kosztów. Większość ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że utrzymywanie się wysokiej inflacji w średnim okresie, połączone z ograniczeniami regulacyjnymi w zarządzaniu ofertą, wpłyną na obniżenie jakości i konkurencyjności sektora.

czytaj więcej

Sektor telekomunikacyjny apeluje o dialog z regulatorami na rzecz likwidacji barier inwestycyjnych w środowisku wysokiej inflacji

Na zakończonej w Sopocie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele branży telekomunikacyjnej dyskutowali o wpływie aktualnego otoczenia makroekonomicznego, w szczególności wysokiej inflacji, na polskich przedsiębiorców oraz o inwestycjach w rozwój zaawansowanych usług cyfrowych i infrastruktury szerokopasmowej.

czytaj więcej