Tarcza dla telekomunikacji

Pod tym hasłem branża telekomunikacyjna rozpoczęła inicjatywę, której celem jest prowadzenie partnerskiego dialogu z regulatorami rynku na rzecz wypracowania zrównoważonej polityki konsumenckiej w sektorze.

Opinie

Opinie prezesów izb gospodarczych na temat wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

Niekorzystna makroekonomia osłabia konkurencyjność rynku, a branża telekomunikacyjna jest kluczowa dla rozwoju gospodarki. To było widać zwłaszcza w pandemii, gdy wiele usług i biznesów można było z dnia na dzień przenieść do sieci, dzięki stałym inwestycjom operatorów w wysokie przepływności i jakość infrastruktury, z czego jako branża jesteśmy bardzo dumni. Dziś wysoka inflacja zagraża przyszłym inwestycjom i wymaga proaktywnego działania rynku i decydentów, aby zapobiec pogorszeniu jakości i dostępności usług w przyszłości.

Andrzej Dulka

Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Stworzyliśmy w Polsce najbardziej konkurencyjny i różnorodny rynek mediów i telekomunikacji, z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Jednak aktualne otoczenie ekonomiczne i regulacyjne zagraża dalszemu rozwojowi sektora. Zależy nam na naszych klientach i chcemy dbać o jakość oferty oraz ich satysfakcje. Jako branża widzimy potrzebę podjęcia pilnego dialogu z regulatorami, żeby wypracować zrównoważone narzędzia działania w środowisku wysokiej i dynamicznej inflacji, które pozwolą rozwijać oferty i chronić konsumentów. Rynek zbudował sztuczną tamę, biorąc na siebie cały impakt ekonomiczny, ale nie jest to rozwiązanie stabilne i długoterminowe.

Jerzy Straszewski

Prezes Zarządu, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Infrastruktura telekomunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, gospodarki i obywateli. Tylko w latach 2018-22 wolumen transmisji danych wzrósł o około 125%, co nie byłoby możliwe bez stałych inwestycji operatorów w infrastrukturę sieciową, którzy w tym czasie finansowali jej rozbudowę i utrzymanie. Przed nami ogromne wyzwania inwestycyjne, w tym KPO, FERC, aukcja na częstotliwości 5G, żeby wymienić tylko kilka. Przy rosnącym koszcie finansowania, będzie coraz trudniej utrzymać plany inwestycyjne. Sytuacja makroekonomiczna dojrzała do szerokiego dialogu dla telekomunikacji, w ramach którego będziemy współpracować ze wszystkimi decydentami, w tym przede wszystkim z UKE, UOKiK i Ministerstwem Cyfryzacji.

Stefan Kamiński

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Sytuacja, w jakiej znajdują się dziś mali przedsiębiorcy, borykający się ze wzrostami cen energii, płac, nowymi regulacjami, a także wysokimi kosztami finansowania jest bezprecedensowa. Każdego miesiąca poszerza się lista obciążeń regulacyjnych i podatkowych, a wskaźniki makroekonomiczne są bezlitosne. Bez wsparcia dla przedsiębiorców, mniejsi lokalni czempioni mogą zniknąć z rynku, bezpowrotnie obniżając jego konkurencyjność.

Karol Skupień

Prezes Zarządu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Raport

Raport „Wpływ sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce”

Globalna firma doradztwa strategicznego Arthur D. Little opracowała specjalny raport. Zawiera m.in. dane o wpływie czynników makroekonomicznych na sektor telekomunikacyjny w Polsce, a także o znaczeniu infrastruktury telekomunikacyjnej dla gospodarki i informacje o przyszłości operatorów.

Badanie przeprowadzone w maju 2023 r. wśród spółek zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej.

wyniki ankiety

Ankieta przeprowadzona przez Arthur D. Little w kwietniu 2023 r. pośród operatorów telekomunikacyjnych na zlecenie PIKSEL.

Najważniejsze wnioski z raportu

Podsumowanie kluczowych wniosków nt. wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

Od 2018 r. operatorzy odnotowują znaczne wzrosty kosztów w kluczowych obszarach tj: ogólny poziom kosztów (+26%), ceny energii (+160%), koszty pracy (+40%) i koszty finansowania (+5 p.p.).

Obecna sytuacja makroekonomiczna ma znaczący wpływ na działalność operatorów. Aż 80% wskazało na pogorszenie ich sytuacji finansowej, a u blisko 70% operatorów obecna sytuacja wymusiła ograniczenie wydatków na rozwój infrastruktury (także w perspektywie 1-3 lat).

Ponad trzy czwarte badanych operatorów podjęło działania w celu redukcji kosztów, a jednocześnie 85% spodziewa się dalszego ich wzrostu i nie widzi potencjału dalszej optymalizacji.

Według 80% operatorów wzrost przychodów w badanym okresie był nieadekwatnie niski do wzrostu kosztów co stwarza ryzyko dla ich potencjału inwestycyjnego i rozwoju branży.

To niejasne otoczenie regulacyjne jest główną barierą związaną z niewystarczającym wzrostem przychodów. Uniemożliwiło dostosowanie cen do otoczenia i obarczyło operatorów wysoką presją inflacyjną.

Blisko 70% badanych wskazało na konieczność umożliwienia zrównoważonego zarządzania ofertą rozumianego jako możliwość elastycznego dostosowania cenników i ofert do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej.

Przewidywana dalsza presja inflacyjna w średnim okresie i ograniczona elastyczność w zarządzaniu ofertą wymuszą na operatorach ograniczenie nakładów inwestycyjnych (74% wskazań) oraz obniżenie jakości i konkurencyjności ofert (70% wskazań).

Infrastruktura telekomunikacyjna ma strategiczne znaczenie dla gospodarki. Mniej inwestycji w sektorze będzie mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa i jakość życia obywateli.

Koszty

Wzrost kosztów operatorów telekomunikacyjnych

W okresie 2018-2022 o 26% wzrósł ogólny poziom inflacji, koszty energii o 160%, a koszty wynagrodzeń o 40%. Przełożyły się one na drastyczny wzrost kosztów operatorów telekomunikacyjnych.

Wzrost ogólnego poziomu kosztów

Wzrost kosztów finansowania

Wzrost kosztów zakupów

Wzrost kosztów energii

Wzrost kosztów pracy

Wzrost kosztów utrzymania sieci

Źródła: ACEEE, GUS, NBP, OEC, UKE, URE, Arthur D. Little

Komunikaty prasowe

Koszty operatorów rosną szybciej niż przychody, a wysoka inflacja zagraża inwestycjom w usługi i infrastrukturę

Skokowy wzrost inflacji dotknął cały sektor telekomunikacyjny i spowodował bezprecedensowy w ostatnich dwóch dekadach wzrost kosztów. Większość ankietowanych przedsiębiorców wskazuje, że utrzymywanie się wysokiej inflacji w średnim okresie, połączone z ograniczeniami regulacyjnymi w zarządzaniu ofertą, wpłyną na obniżenie jakości i konkurencyjności sektora.

czytaj więcej

Sektor telekomunikacyjny apeluje o dialog z regulatorami na rzecz likwidacji barier inwestycyjnych w środowisku wysokiej inflacji

Na zakończonej w Sopocie Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej przedstawiciele branży telekomunikacyjnej dyskutowali o wpływie aktualnego otoczenia makroekonomicznego, w szczególności wysokiej inflacji, na polskich przedsiębiorców oraz o inwestycjach w rozwój zaawansowanych usług cyfrowych i infrastruktury szerokopasmowej.

czytaj więcej

Partnerzy projektu:

logotyp Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
logotyp Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
logotyp Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
logotyp
logotyp Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

Kontakt

Telefon

+48 22 696 65 31

Email

biuro@pike.org.pl

Adres

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
ul. Przemysłowa 30
00-450 Warszawa

Loading
Your message has been sent. Thank you!